2007-04-09

Laufer

Ljubav je bol, Lopov Jack, Svijet za nas, Dio tebe, mp3

2006-12-30

Urban & 4

@ Stereo

2007-06-09

Laufer

@ Hartera 3

2007-08-16

Urban & 4

@ Art & Music Festival

2007-10-27

Cro Pop Rock 2/5

Spot Svijet za nas - Laufer, interview En Face

2007-10-27

Cro Pop Rock 1/5

Interview Laufer

2008-03-27

Urban, Vava i Gibonni

@ Zlatna Koogla, KSET