Pjesma napisana u palindromima *

Psycho Hazunfefer 21.01.2008

Pjesma napisana u palindromima *

* - palindrom je riječ koja se jednako čita s lijeve i desne strane

"Weird Al" Yankovic - Bob

KOMENTARI 2

Pjesma napisana u palindromima *

CkDAVAwDUR, 08.09.2012 - 13:53
You're a real deep thikenr. Thanks for sharing.
PoL, 16.05.2008 - 20:06
SICK

Ime?

Komentar?

Ostavi Komentar